Disclaimer

Flawless Shopping BV (Kamer van Koophandel: 64322637), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.livekaarten.nl ("de Platform") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Flawless Shopping BV behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Flawless Shopping BV spant zich in om de inhoud van de Platform zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat er inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Platform aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Flawless Shopping BV.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Platform geldt een voorbehoud van mogelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Flawless Shopping BV. Voor op de Platform opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Flawless Shopping BV in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden.

Ondersteuning

Wanneer ondersteuning wat betreft een product wordt aangeboden, zal Flawless Shopping B.V. als tussenpersoon optreden tussen koper en verkoper.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Flawless Shopping BV.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Flawless Shopping BV, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICT Recht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd